Missfortune
Home Theme Tanong na :D Submit

Kung hindi nya kayang suklian ang pagmamahal mo, ilista mo at babayaran ko.

beben-eleben:

image

Gusto ko sa‘yo lang ako. Tapos sa akin ka lang.

beben-eleben:

Hindi ‘yung sa ‘yo lang ako, tapos share kami sa ‘yo?!

Ano ‘yun, NESTEA?! Share-share?!

(Source: msxannie)

Taga-University of the East ka ba?

beben-eleben:

Kasi I love U Eh.

(Source: msxannie)

Kapag naging mag-asawa tayo, hindi ako titigil sa KAMA…

beben-eleben:

KAMAmahal sa’yo.

image

(Source: msxannie)

Ikaw ba ‘yung last part ng prayer ko?

beben-eleben:

Kasi… AMEN love with you!

image

(Source: msxannie)

Pa-ENTRANCE naman sa puso mo para maka-EXIT na ako sa nakaraan ko.

beben-eleben:

Paki-STOP naman ang sakit na nararamdaman ko para maka-GO na ako sa ‘yo!

(Source: msxannie)

There’s only one thing I want to change about you….

beben-eleben:

Your Last Name.

image

(Source: msxannie)

Sinubukan kong magpakatino sa buhay ko…

beben-eleben:

 Pero talagang naba­baliw ako pagdating sa ‘yo!

image

(Source: msxannie)

Ihahanda ko na ang PLA-PLA.

beben-eleben:

Ang PLA-PLAnuhing makasama ka habang buhay.

image

(Source: msxannie)

Huwag mo isiping pangit ka.

beben-eleben:

Hayaan mong kami na lang ang mag-isip nun.

image

(Source: msxannie)

Alcohol ka ba?

beben-eleben:

Kasi germs ako, at 99.9% patay na patay ako sa’yo!

image

(Source: msxannie)

Parehas lang tayong masama.

beben-eleben:

Sa akin Ugali, sa’yo Mukha.

image

(Source: msxannie)

Gutom ka ba?

beben-eleben:

Tara bubusugin kita ng pagmamahal ko.

(Source: msxannie)

Sa sobrang pagmamahal mo sa kanya, para kang KAMPANA…

beben-eleben:

“Tangalang! Ta­ngalang! Tangalang!!!”

(Source: msxannie)

Ang pagmamahal ko sa’yo ay parang bibig ng nanay ko…

beben-eleben:

Hindi mapigilan.

(Source: msxannie)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter